Darbdavio keitimas

Užsieniečiai, kurie dabar dirba Lietuvoje, turi leidimą laikinai gyventi ir nori pakeisti darbdavį, turi pristatyti "darbdavio pakeitimo dokumentų paketą" migracijos departamentui ir tik tuomet gali pereiti į kitą įmonę.

 

Užsieniečiui leidžiama pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį šiais atvejais:

  • Jeigu turite leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, ketinate dirbti (ne aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą) pagal darbo sutartį ar laikinojo darbo sutartį, ir atitinkate nustatytas sąlygas dirbti pas naują darbdavį ar atlikti naujas darbo funkcijas pas tą patį darbdavį.
  • Jeigu turite leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip darbuotojui, ketinate dirbti (ne aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą) pagal darbo sutartį ar laikinojo darbo sutartį, ir atitinkate nustatytas sąlygas dirbti pas naują darbdavį ar atlikti naujas darbo funkcijas pas tą patį darbdavį.

 

Taip pat, galite pradėti dirbti pas naują darbdavį ar pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį tik Migracijos departamentui priėmus sprendimą leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją.

Sprendimas leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį galioja vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos. Per vieną mėnesį nuo minėto sprendimo priėmimo dienos nepradėjus dirbti pas naują darbdavį ar nepakeitus darbo funkcijos, sprendimas netenka galios ir reikia teikti naują prašymą leisti pakeisti darbdavį  ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį arba prašymą išduoti naują leidimą laikinai gyventi.

 

Dažnai, sunku atlikti viską teisingai, kai trūksta žinių ar tinkamos informacijos. Tam, kad nepasimesti tarp pluošto dokumentų. Mūsų komanda padės greitai ir kokybiškai paruošti dokumentus tiek iš darbdavio, tiek iš darbuotojo pusės.

 

 

Naudota informacija www.migracija.lt